Ondernemerschap

Inspelen op veranderende vragen in de markt

Werk verandert, verplaatst, verdwijnt. De klantbehoefte ontwikkelt voortdurend. Door robotisering storten markten ineen en openen zich nieuwe. Als ondernemer heb je strategisch, operationeel en tactisch antwoord te geven op veranderingen. Mèt in plaats van vóór jouw mensen. Het helpt erover te sparren. Het helpt ook intern proeftuinen te creëren, waarin je innovatieve technieken samen leert toepassen om tot slimme ideeën en nieuwe oplossingen te komen. Voortdurend investeren in ondernemerschap, maakt dat jij je concurrenten voor blijft.

Voor het talent van morgen is reflecteren cruciaal

Lef is geen karaktereigenschap. Eerder een spier die je kunt trainen. Goede mensen durven zich met betere te omringen. Het is noodzakelijk dat ondernemers talenten aan zich binden die niet alleen nu, maar ook morgen en overmorgen voldoen. Mensen die kunnen reflecteren. Want reflecteren = leren. Toch selecteren we nog op wat mensen nu kunnen. Dat is vreemd. Onze kennis raakt in no time verouderd. Van de miljoenen banen die tot 2034 in Nederland verdwijnen door automatisering, komt maar éénvijfde terug*. Dat maakt de snelheid van kennisverwerving belangrijker dan kennis op zich.

Ontdek wat wij individueel, op teamniveau en op organisatieniveau zoal kunnen betekenen op het gebied van Ondernemerschap.

*Bron onderzoek Volkskrant 2014

loopbaancoaching

Individu

Ondernemen is ideeën realiseren, door snel te beslissen over beperkte middelen. Onmogelijk zonder focus over wat je wilt bereiken en waarom. David Allen beschrijft ons hoofd als een slecht kantoor om dingen gedaan te krijgen. Het is overvol. Ons brein is niet gemaakt om info te bewaren, maar om ideeën te creëren. En daar is letterlijk en figuurlijk ruimte voor nodig. Coaching helpt die ruimte creëren.

  • critical friend
  • ondernemerscoaching
  • executive coaching

Teams

Mensen hebben een bepaalde hoeveelheid energie. Bedrijven willen dat medewerkers productief zijn, dus moeten bedrijven en medewerkers deze energie niet langzaam laten verdwijnen. Waar begint werk, waar houdt het ooit op? Je bent met je aandacht nauwelijks daar waar je bent. Energie lekt weg. Gedachten, projecten en prikkels blokkeren flexibiliteit, creativiteit en innovatie. Je kunt dat op ondernemers- en individueel niveau leren omkeren.

 

  • vind je eigen drive
  • ondernemen, iets voor mij?
  • de ideeënfabriek

Organisatie

Veel strategieën mislukken, omdat we te weinig doen en te veel nadenken. Het ontbreekt ons aan moed. Moed elkaar aan te spreken op gedrag dat niet overeenkomt met wat is afgesproken. Moed eerlijk te zeggen wat je ergens van vindt. Moed al doende te leren, met vallen en opstaan. Het kost tijd en moeite een bedrijfscultuur te bouwen waar op weg gaan harder telt, dan bedenken wat er onderweg mis kan gaan.

  • customer intimacy
  • van denken naar doen via de Creatiespiraal
  • directiecoaching
Ik zoek de juiste coach voor mij

Ik zoek de juiste coach voor mij