Wendbaarheid

Tot je 70e energie uit je werk

Onze uitdaging is de term ‘boventallig’ de wereld uit helpen. Door voortdurende aandacht voor  wendbaarheid van individu én bedrijf. Een leven lang leren. Stel, mensen nemen regie voor hun werkende toekomst en investeren continu in hun ontwikkeling. Om bij te blijven, mee te bewegen, tijdig te vertrekken. Stel, bedrijven creëren een klimaat waarin zij mensen serieus nemen en vroegtijdig betrekken bij ingrijpende organisatieveranderingen. Zodat medewerkers uit zichzelf hun koers herijken. Samen maken we het mogelijk. Wij hebben er volop ervaring mee opgedaan. Met resultaat.

Een nieuwe kijk op ontwikkeling van teams

Voor steeds meer organisaties is agility, oftewel wendbaarheid, hun belangrijkste uitdaging. Het helpt hen om te gaan met een wereld die onder invloed van technologische ontwikkelingen snel verandert. Agility bevorderen vraagt om een nieuwe vorm van organiseren en begeleiden. In plaats van dat top-down aansturen, is het nu zaak dat het leerproces van het team de ruimte te geven. Maar hoe creëer je een team dat lenig én solide is, dat durft te leren en bovendien rust en focus heeft?

Ontdek wat wij individueel, op teamniveau en op organisatieniveau zoal kunnen betekenen op het gebied van Wendbaarheid.

Individu

Onze coaches leiden mensen naar hun eigen wijsheid, talenten en drijfveren. Scherp, pragmatisch en met diepgang. Wij faciliteren het groeiproces en bieden tools aan waardoor mensen eigen antwoorden vinden. Wij dagen uit en verleggen grenzen. Mensen komen tot verfrissende perspectieven op hun huidige situatie en toekomst. Hun Ikigai, oftewel levensdoel, wordt weer scherp. Net als hun route van droom en ambitie naar realisatie.

  • de verrassing zit van binnen
  • Ikigai loopbaantraject
  • koersen op je innerlijk kompas

Teams

Het werken met feedforward levert veel op. Hierbij biedt je omgeving inzage in het veranderen van je gedrag. Je kijkt naar de toekomst en richt je op mogelijkheden. Dat werkt beter dan feedback, waar de focus ligt op wat fout is gegaan. Mensen voelen zich betrokken. Geven tips. Je toont je kwetsbaarheid. Zo werk je zowel aan de verbinding met collega’s, als aan het ontwikkelen van vaardigheden.

  • oplossingsgericht denken en doen
  • diversiteit, hoe dan?
  • Future Fit traject

Organisatie

Een standaardaanpak uitrollen is zinloos. Begin klein. Betrek early adapters. Zorg voor mond-tot-mondreclame. Laat het initiatief uit mensen komen. Draag niets op als verplichting. Stel hun behoeften centraal. Wees je bewust van de impact van de leider, die voor 50% het functioneren bepaalt. Vraag je af: is het een team-, individueel of leiderschapsprobleem? Beperk je niet tot praten. Ga ook iets doen! Het echte leren gebeurt in de praktijk.

  • het Leeratelier
  • expeditie Binnenstebuiten
  • traineeships | in house academy
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek