Samenwerken

Samen verschil maken

Geniale oplossingen komen voort uit wisselwerking met andersdenkenden. Daar waar het lukt je in het gemeenschappelijke doel én elkaars zienswijze te verplaatsen. Mits ieder ideeën, kritiek en expertise ongeremd uit. Het leerrendement van trainingen stijgt, zodra deelnemers anderen het geleerde vertellen. Collega’s die verantwoordelijkheid nemen fouten te bespreken en samen zoeken naar de beste aanpak, verhogen het verandervermogen in je bedrijf. Net als hun zelf-oplossend vermogen. Laat dit nu precies zijn wat ons de afgelopen decennia is afgeleerd…

Technologie is mensenwerk

Afgelopen decennia kreeg het systeem meer aandacht dan de mens. Met focus op effectiviteit, efficiency en financieel rendement. De starre regels en structuren belemmeren ons nu in het flexibel inspelen op verandering. Nu technologie kennis wereldwijd en anytime toegankelijk maakt, kunnen we op een andere manier verschil maken. Binnen en buiten onze werkomgeving. Door stevige en hoogwaardige relaties. Nieuwe samenwerkingsverbanden. Open te staan voor andere manieren van kijken, denken, doen. Dat moeten we elkaar dan wel leren.

Ontdek wat wij individueel, op teamniveau en op organisatieniveau zoal kunnen betekenen op het gebied van Samenwerken.

Individu

De behoefte aan teamcoaching ontstaat door meerdere redenen. Het team presteert niet goed. Het loopt niet lekker. Het team krijgt een zwaardere uitdaging. Of er is een nieuw te vormen team. Teamcoaching draagt bij aan een goede start. Stilstaan om te versnellen. Teamleden worden zich bewuster van collectieve patronen, eigen gedrag en het effect op anderen. Wat onder tafel ligt en in de weg zit wordt zichtbaar en bespreekbaar. Dat leidt tot een versnelde ontwikkeling van het team en betere teamprestaties.

  • ik en mijn ikken
  • het echte gesprek
  • de feestopstelling

Teams

Onze trainingen zijn een effectieve mix van ervaren, leren en doen. We vergroten het leerrendement door de in- en outtake, praktijkopdrachten, doelgerichtheid en het commitment van deelnemers. Onze trainers betrekken groepen mensen, benutten actualiteit en praktijkcontext en maken deelnemers verantwoordelijk voor het leerproces. Raak, speels, met een relativerende lach. We spelen in op wat er voor de groep toe doet en komen tot zichtbare resultaten die beklijven.

  • netwerken en personal branding
  • teameffectiviteit
  • prettig en professioneel samenwerken

Organisatie 

Wij zijn stevige ontwikkelpartners voor directie en management op het terrein van transitie, leiderschap, innovatie en duurzame ontwikkeling. Wij gaan graag samen met klanten aan de slag om helderheid te scheppen, een uitnodigende werk- en leeromgeving te creëren, leerbelemmeringen weg te nemen en toe te werken naar een cultuur die ontwikkelvermogen versterkt en bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsambities.

  • strategisch ontwikkelpartner
  • een leven lang leren
  • welkom in de nieuwe realiteit
Ik zoek de juiste coach voor mij

Ik zoek de juiste coach voor mij