10 jaar werken in feestopstelling

Zo’n 10 jaar geleden was ik aan het koken en kwam zoon Lucas – toen 10 jaar – enthousiast op me af rennen. Hij had vlak daarvoor tijdens zijn voetbaltraining gehoord dat zijn elftal het komende voetbaltoernooi in feestopstelling zou voetballen. Hij stond te springen in de keuken. ‘Feestopstelling?’; vroeg ik verbaasd. Hij legde me uit dat de trainer elk zaterdag, voorafgaand aan de wedstrijd, de teamopstelling bepaalt. Maar deze keer, voor dit ene toernooi, mochten de jongens zélf bepalen wie waar op het veld zou staan.

Deze keer liet de trainer zich puur leiden door wat iedereen het leukste vond en het liefste deed op het veld. De energie en de lol die daarbij vrijkwam bij Lucas en bij zijn elftal, ben ik nooit vergeten. Wat mij altijd is bijgebleven en waar ik van stond te kijken, is dat de jongens, hoe jong ze ook waren, niet voor hun eigen belang gingen. Ze hebben wekenlang samen overlegd hoe ze met elkaar tot een optimale opstelling konden komen. Dat ging met een hoop lol en energie gepaard. Voor en tijdens het toernooi. Wat een slimme zet van die trainer! 

Waar wil je komende tijd aan werken en waarom? 

Dit huis-tuin-en-keuken-moment is richtinggevend geweest voor Ruud en mij. Bij Binnenstebuiten werken we sinds dat moment zo vaak mogelijk in feestopstelling. Een bewuste keuze. Het betekent voor ons dat we elkaar uitdagen regelmatig binnen het team aan te geven waar je goed in bent, zin in hebt, lol in hebt. Waar wil je komende tijd aan werken en waarom? Dat gesprek, die uitwisseling, is bepalend voor de taken en opdrachten die we binnen het bedrijf verdelen en de initiatieven die we nemen. De keuze niet meer alles zelf te doen en officemanagers Tanja en Natalie in dienst te nemen, heeft er bij Ruud en mij per direct voor gezorgd dat we meer tijd en aandacht aan onze klanten, ons kernteam en ons vak konden besteden. Zo hebben we kleurrijke specialisten aan ons kunnen binden, die iets extra’s toevoegen aan onze coachtrajecten. Zo zijn nieuwe concepten als de HR Ontwikkeldag, de Binnenstebuitenweek en ‘voetbaltraining’ Op de Mat ontstaan. Soms blijkt dat er een taak is die niemand leuk vindt. Die besteden we, als het even kan, uit aan iemand die er wél lol in heeft of goed in is. Of we rouleren, zodat ieder daar maar tijdelijk mee belast is.

Pieken met onze passie

Idealistisch? Integendeel. We hebben in de loop van de tijd gemerkt dat het onze performance – individueel en als team – juist verbetert door te durven kiezen voor wat je energie geeft en niet zomaar alles aan te pakken. Ook zakelijk gezien is het een slimme zet geweest. We zijn er effectiever en beter van geworden, door ons te focussen op waar we plezier in hebben, en onze klanten ook! We zijn meer gaan pieken met onze passie en hebben onze talenten en die van ons team verder ontwikkeld. Ruud is scherper, speelser en uitdagender geworden als trainer. Ik heb met meer creativiteit, aandacht en diepgang kunnen werken aan het aanpakken van klantdilemma’s. Onze office manager Tanja heeft de financiële administratie beter in de vingers, nu zij een deel heeft uitbesteed aan onze accountant en focust op het deel dat relevant is voor haar en voor Binnenstebuiten. De tijd en ruimte die is vrijgekomen besteedt zij door onze klanten vaker te bezoeken en ontzorgen. 

Vrijblijvend? 

Dit werkt alleen als je als bedrijf goed weet wat je visie en je die koers regelmatig met elkaar herijkt en aanscherpt. Als je richtinggevend bent en de tijd neemt om tot een vertaling te komen naar ieder individu. Zonder er bovenop te gaan zitten en elkaar te controleren. De vertaling van die visie en waarden naar jouw eigen talent als teamlid en de synergie die daardoor in het team ontstaat, dát moet leidend zijn en blijven. 

Jezelf tegenkomen

We inspireren en bemoedigen al 10 jaar organisaties om ons heen dat ook te doen; de feestopstelling leidend laten zijn in de manier waarop taken, rollen en verantwoordelijkheden in teams verdeeld worden. Daag je mensen uit zelf na te denken wat hun talenten zijn en hoe ze vanuit dat wat ze goed kunnen en leuk vinden optimaal kunnen bijdragen. Laat mensen nadenken waar zij zélf verantwoordelijkheid voor kunnen en willen dragen. Geef ze die verantwoordelijkheid en bevoegdheden vervolgens ook. Simpel en tegelijkertijd energiegevend. Het moeilijkste is het niet alleen uit te spreken en af te spreken, maar het ook te doen…. Want daarin kom je jezelf en elkaar tegen.

Miranda Valk, september 2019