loopbaancoaching

Investeren loont

Na jaren van managen en controleren zijn we iets wezenlijks over het hoofd gaan zien. Namelijk dat mensen zelfstandige, volwaardige wezens zijn, die intrinsiek gemotiveerd zijn om te groeien en te leren. Werk is voor mensen een manier om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, mits ze dat kunnen doen op hun eigen manier, op hun eigen moment, in hun eigen tempo en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. 

Co-creatie In co-creatie met onze opdrachtgevers en partners dagen wij mensen uit de beweging ‘naar binnen te maken’; naar hun eigen kern. We ondersteunen mensen met moed, lef en vertrouwen hun talent en ambitie ten volle naar buiten te brengen. En van daaruit richting en sturing te geven aan hun werkende toekomst. 

Frisse blik We stimuleren ondernemers met de frisse blik van de buitenstaander naar hun eigen werk, organisatie, leven te kijken. En zo te ontdekken wat er te koesteren valt én wat er anders, beter, leuker en simpeler kan. Dat doen we op mens- en bedrijfsniveau en leidt tot verrassende ontdekkingen. 

De term boventallig de wereld uit In de loop der jaren hebben wij samen met leidinggevenden en HR managers een vernieuwende, duurzame visie op leren ontwikkeld. Voortgedreven door onze missie de term boventallig de wereld uit te helpen. Opdat er in bedrijven en in de hoofden van mensen ruimte komt om in feestopstelling te werken en ondernemen.

Van angst naar vertrouwen Door als bedrijf niet vanuit angst maar vanuit het vertrouwensparadigma naar mensen te kijken, ga je hen vanzelf serieus nemen. Je krijgt meer oog voor talenten en kwaliteiten van medewerkers en daardoor geef je hen eerder ruimte hun potentieel ‘van binnen naar buiten te brengen’. Bijvoorbeeld door hen te laten bepalen welke rol zij het liefste binnen het bedrijf willen vervullen. Door hen te vragen waar en hoe zij het meest van waarde kunnen zijn voor het bedrijf. Hoe anders is dat dan vóór hen bepalen welke functie hen past… 

Op tijd in beweging Door regelmatig open in gesprek te gaan over hun ontwikkeling en die van het bedrijf, neemt zowel werkgever als werknemer meer verantwoordelijkheid op tijd in beweging te komen. Zo wordt werken een stuk leuker en effectiever. En laten we het tijdperk van reorganisaties, boventalligheid, verdwijnfuncties en mobiliteitsbureaus achter ons. 

 

Expeditie Vanuit dit gedachtengoed hebben we met en voor een landelijke werkgever, Expeditie Binnenstebuiten ontwikkeld. Honderden banen zouden daar, door digitalisering, binnen 1 a 2 jaar komen te vervallen.  Vierhonderd mensen zijn hierover vroegtijdig geïnformeerd en letterlijk en figuurlijk op ontdekkingsreis gegaan. Ze kregen de tijd hun perspectief op hun werkende toekomst te herijken. Zij leerden de regie te nemen voor hun eigen ontwikkeling, hun eigen werkende toekomst. Ze werden aan het denken gezet hoe zij van toegevoegde waarde konden zijn voor organisaties. Door hen keuzevrijheid te bieden, opleidingsbudget te geven en hen een breed, verrassend en uitnodigend palet aan training en coaching te bieden, groeide hun vertrouwen en werden toekomstplannen concreet. Ze durfden acties en stappen te ondernemen om hun toekomstplannen te realiseren. Of dat nu een eigen fietsenwinkel was, een kunstproject, een omscholing naar de zorg of een andere baan binnen de organisatie was.

Verbluffende resultaten De resultaten zijn verrassend en verbluffend geweest. Veel meer mensen dan verwacht grepen de kans aan hun ontwikkeling te werken en kwamen al in beweging ver vóór hun baan kwam te vervallen. In plaats van weerstand kwam positieve energie vrij, die ten goede is gekomen aan de bedrijfsprocessen, de klanten en het opbouwen van de nieuwe organisatie. Het heeft onze opdrachtgever miljoenen bespaard, doordat mensen helemaal niet meer in een mobiliteitstraject of sociaal plan terecht kwamen. Daarin investeren loont altijd. Onze lessen, sleutels en succesfactoren delen we graag.

Augustus 2019, Miranda Valk